Casinocosmopolstockholm.se

Vår huvudstad, Stockholm

Vår huvudstad, Stockholm

Stockholm är inte bara vår huvudstad, utan är även den största stad som finns i hela Sverige. Med en befolkning på mer än 850.000 människor finns det ingen annan stad i Sverige som är lika folktät. 22% av hela Sveriges befolkning bor nämligen i Sverige.

Stockholm har funnits i cirka 800 år. Det äldsta kända dokument som nämner Stockholm vid namn utfärdades av kung Valdemar och Birger Jarl i juli 1252. Staden Stockholm fick stadsprivilegier år 1436. Det är i samband med detta som Stockholm fick sin roll som Sveriges huvudstad.

Många vet nog into om att Sigtuna var Sveriges huvudstad innan Stockholm blev det. Enligt särskilda källor grundades Stockholm till följd av slaget vid Sigtuna år 1187, annars kallat Härjningen av Sigtuna 1187.

Enligt Erikskrönikan grundades staden Stockholm av Birger Jarl under 1200-talet. Det började med att en bord byggdes runt holmen för att skydda staden och städer i närheten mot anfall.

Vid 1400-talet hade stadens befolkning vuxit till omkring sextusen invånare. Två väldigt anmärkningsvärda händelser under denna epok är Slaget vid Brunkeberg (den 10:e oktober 1471) och Stockholms blodbad (den 8:e november 1520).

Efter Gustav Vasas tid växte Stockholm enormt mycket. Redan vid år 1600 hade antalet invånare i Stockholm stigit till omkring 10.000 personer. Under denna epok blev Sverige till en europeisk stormakt, vilket förstås påverkade utvecklingen av Stockholm. Mot slutet av 1600-talet hade befolkningen sexfaldigats!

I mitten av 1700-talet hade befolkningen i Stockholm ökat till cirka 60.000 invånare. Denna period kallas för "frihetstiden". Stockholm hade även blivit till Sveriges främsta industristad vid denna period.

Det var under Gustav III:s regeringstid som Stockholm upplevde ett kulturellt uppsving. Till exempel var det under denna period som Konstakademien och Kungliga Operan grundades.

Början av 1800-talet var problematisk på många sätt. Fattigdom, svält, trångboddhet och sjukdomar var några vanliga problem. Befolkningen blev förstås bara större och större ändå - vid 1850 hade Stockholm 93.000 invånare, och vid slutet av seklet hade Stockholm mer än 200 tusen invånare!

En ny stadsplan togs fram för att kunna bekämpa några av dessa problem. Mot slutet av 1800-talet byggdes Stockholm ut på malmarna med en regelbunden stenstad. Stockholm fick sina första järnvägar, vattenverk, gasverk och elektricietsverk. Nu hade Stockholm utan tvekat blivit till en riktig stad!

Fler ändringar gjordes dock till stadens arkitektur under 1900-talet. Efter det andra världskriget påbörjades landets största stadsomdaningsprojekt, nämligen Norrmalmsregleringen. Detta projekt skulle göra nedre Norrmalm till en ny stadsdel. Tunnelbanan byggdes och nya förorter växte fram långt utanför tullarna.

Men vad har Casino Cosmopol med allt detta att göra? Jo, Casino Cosmopol hetter nämligen Palladium innan, och var en biograf på Kungsgatan 65. Denna biograf öppnades år 1918. Här kunde besökare underhållas fram tills år 1987. När den öppnades var Paladium den största biografen i hela Stockholm. Efter stägningen övertogs Palladium av Svenska Spel och förvandlades till Casino Cosmopol. Så som du ser är Casino Cosmopol Stockholm verkligen en del av stadens historia!